Att styra upp ett bolagsspel för lott är enkelt, men det måste anpassas efter vilka som är inblandade, hur ofta ni ska spela, vilka regler som gäller hos det bolag som anordnar lottospelet, samt skattelagstiftning och liknande.

Så här kan du ordna ett bolagsspel i 11 enkla steg:

 1. Föreslå de generella reglerna för att delta för de potentiella deltagarna. Modifiera reglerna och uppdatera dessa tills alla är överens om dem.
 2. Bestäm hur medlemmar ska läggas till och tas bort ur “bolaget”. Se till att alltid ha en uppdaterad lista över vilka medlemmar som är med i bolagsspelet och hur många andelar respektive medlem har köpt in sig på.
 3. Bestäm vilken summa som ska gälla för inköp i bolagsspelet. Ingen borde få en större andel bara för att de hade mer kontanter på sig en viss dag, men samtidigt borde det går att köpa fler andelar för den som så önskar.
 4. Utse en person som ska administrera “bolaget”.
 5. Utse en eller flera personer som ska vara ansvarig för att samla in pengar från medlemmarna.
 6. Ange tydligt vem som kan köpa lotter på uppdrag av gruppen och vem som är huvudansvarig för inköp av lotter.
 7. Ta nödvändig kontaktinformation för alla som vill delta i bolagsspelet.
 8. Klargör hur ni ska hämta ut eventuella vinster. Var tydliga med om detta ska gälla för alla vinster eller om det ska skilja sig åt beroende på vinstens storlek.
 9. Få ner allting på papper. Alla som går med på att delta bör underteckna det dokument där reglerna för bolagsspelet på lotto finns angivna. Detta kommer att utgöra ert kontrakt.
 10. Ta kopior på eventuella vinstlotter. Scanna in eller kopiera lotter med vinst på. Behåll originalet av lotter som inte givit vinst under en viss tid om de skulle behöva granskas.
 11. Försök vara anonyma så länge som möjligt när ni hämtar ut stora vinster.